bnr
 

Coğrafi Konum:

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Aknehir Beldesi, coğrafi koordinat olarak 360 08’ kuzey enlemi ile 350 54’ doğu boylamının kesiştiği bölgede yer alır.
Aknehir Beldesi, Asi nehri vadisi ile Büyükkaraçay deresinin aşağı kısımları boyunca uzanır. Belde iki mahalleden oluşmaktadır. Pınarbaşı ve Akpınar mahalleleri.

Pınarbaşı, Nahırlı köyünün yeni adıdır. Beldenin en eski yerleşim alanıdır. Asi nehrine dik inene ve Samandağ’a adını veren Simon Dağı’nın eteklerinde bulunmaktadır. Bu mahalledeki evlerin büyük bir kısmı eski evlerden oluşuyor. Küme oluşturacak şekilde toplu konutlardır.

Akpınar, Akınyolu köyünün belde kurulduktan sonra verilen yeni adıdır. Bu mahalle Büyükkaraçay deresinin sularını Asi nehrine ulaştırdığı yer ile batıya doğru akıp giden Asi nehrinin vadisi boyunca, Yeşilyazı köyüne kadar uzanır. Bu mahallede evler seyrektir. Tarla ve bahçe kenarlarında, yola yakın dizilmişlerdir.

 

 

 

 
Uydu görüntüsü için tıklayın...

Bölgenin en büyük akarsuyu Asi (orontes) nehridir. Beldeye yakın olan Yeşilyazı boğazından geçerek Samandağ’ında Akdeniz’e dökülür. Bu nehrin dışında önemli sayılabilecek diğer akarsu Büyükkaraçay deresi (nehr-il kebir), kaynağını Amanos’lardan alır ve Aknehir Beldesi’nin Akpınar mahallesinde Asi Nehrine kavuşur..

Yörede karakteristik Akdeniz iklimi özellikleri görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yağışlar yağmur şeklinde, kış ve ilkbahar mevsimlerinde düşer. Doğal bitki örtüsü makidir.