bnr
 

Ekonomi:

Beldede tarım ve hayvancılıkla uğraşılmaktadır. Daha çok sulu tarım yapılıyor, sebze ve meyve yetiştirilir. Meyvelerden, erik, narenciye ve zeytin yetiştirme ön plandadır. Hayvancılık ağıl hayvancılığı biçimindedir. Hemen her aile evin ihtiyacını karşılamak üzere bir yada iki inek besler. Kuru tarımın yapıldığı alanlarda tahıllardan buğday ekilir. Yaz ve kış sebzelerinin bir çoğu yetiştirilir Son yıllarda yurt dışında, başta S. Arabistan, Almanya, Libya ve Kuveyt olmak üzere, çeşitli ülkelerde değişik mesleklerde çalışanların sayısı artmıştır. Beldeye giren dövizlerle beldenin yaşam tarzı değişmiştir. Beldede çok sayıda bakkal, bir kasap, iki pastane, bir lokanta, on kıraathane vardır.


İnanç:

Yöre halkı Alevidir.
Çok sayıda dini bayram kutlanır. Bunların en önemlisi Ğadir, Kurban, Şeker ve Nevruz bayramlarıdır.
Ğadir Bayramı daha büyük bir öneme sahiptir. O gün halk iş yapmaz. İş yerleri kapalıdır. Çiftçiler tarlada, bahçede çalışmazlar. Evler süprülmez, dikiş dikilmez. O gün “cehennem ateşinin söndüğü” söylenir. Bu bayram Iyd El-Ğadir olarak telaffuz edilir. Bu bayram için şunlar anlatılmaktadır:
Ğadir Bayramının tarihsel kökeni İslam tarihindeki Ğadir Xümm Olayına
dayanmaktadır. Ğadir Xümm Olayı, İslam tarihindeki “imamlık (halifelik)”
konusunun en kritik olaylarından birisidir. Pek çok kaynakta da yer alan bu olay şöyle gelişir:
Hz. Muhammed veda haccı dönüşünde Ğadir Xümm’un başında mola verir. Burada bir konuşma yapacağını belirtir. Bunun üzerine orada bulunan kitlenin kendisini görmesi ve sesini duyurması açısından deve semerlerinin üst üste konmasıyla oluşan yüksekliğe çıkar. Yanına sadece Hz. Ali’yi alır ve konuşmaya başlar. Der ki: ‘Kendisine uymam gereken davet (ölüm) yakın gibidir.
Bu nedenle aranızda birbirinden büyük iki değeri bırakıyorum. Onların birbirlerinden nasıl ayrılmayacaklarını ve benim yerimi nasıl doldurduklarını gözleyiniz. Allah benim mevlamdır. Ben de her müminin mevlasıyım. Ben kimin mevlası isem (Hz. Ali’nin elini havaya kaldırarak) işte bu Ali onun mevlasıdır.’
18 Zilhicce tarihine rastlayan bu olay daha sonra şekillenen Nusayriliğin
(Aleviliğin bir kolu) en büyük bayramı olarak bugüne kadar kutlana gelmektedir.
Bu bayramda küskünler barıştırılır. Ziyaret yerleri, türbeler ziyaret edilir.
İnsanlar birbirlerine hediyeler alırlar. Akrabaların ziyaretlerine gidilir ve onların bayramları kutlanır.
Kurban bayramında mezarlar ziyaret edilir. Kömür közlenir ve eski kapların içinde mezarın üstüne konur, közün üzerine çiçekler, karanfiller, reyhan filizleri bırakılır. Mezardaki çiçekler ve mezar başındaki selvi ağaçları sulanır.
Nevruz bayramları, Hicri takvime göre 17 Mart, 4 Nisan, 15 Nisanda bahar bayramları olarak kutlanır. İnanca göre bu bayramlarda yer nurlanmış, mal, mülkte bereket ve bolluk oluşmuş, gökyüzü aydınlanmış ve insanlar için her taraf çiçek açmıştır. Bu bolluk ve bereketten, doğanın bu uyanışından, hayvanlar ve bitkiler de nasibini almışlardır.
Bu bayramlarda yaylalara çıkılır, kutsal yerler ziyaret edilir. Eğlenceler düzenlenir, eş dost ve yakın akrabalar ziyaret edilir. Böylece büyük kazanlarda yemekler (herisi veya bulgur pilavı) pişirilip halka dağıtılır. Böylece baharın gelişi kutlanmış olur.
Hicri 16, miladi 29 Ekim gününe rastlayan bir bayram daha kutlanır. Bu bayramın adı Mihircan ve Cumhuriyet Bayramıdır. Sonbaharın sonu ile kış aylarının başlangıcı olarak kabul edilir. Yaz sıcaklıklarının sona erdiği kışın başladığı gündür.


 


   
 
 Nüfus:

Aknehir Beldesinde, 2000 yılında yapılan sayıma göre 2720 kişi yaşamaktadır. Hane sayısı 650'dir. Hane yoğunluğu Pınarbaşı mahallesinde bulunmaktadır. Yüz ölçümü 650 hektar (Belediye Fen İşlerinden alınan bilgiler,3 Mayıs 2002 Aknehir).
Son yıllarda, sebze ve meyve paketleme fabrikalarında çalışmak üzere, Dörtyol, Erzin, Mersin, Antalya, İzmir, Bursa, Aydın gibi ilçe ve illere mevsimlik göç yaşanmaktadır.
Ayrıca, yurt dışında çalışmak üzere, S. Arabistan, Almanya... vb ülkelere çok sayıda kişi gitmiştir.
Merkez işçe Antakya’ya bir daha geri dönmemek üzere göçler olmaktadır.


Eğitim:

Beldede okuma-yazma oranı %75 civarındadır.
Beldede en az 400 üniversite mezunu olabileceği tahmin ediliyor. Eğitim durumu yüksek olan beldede her evde mutlaka 1-2 üniversite öğrencisi -mezun- bulunmaktadır.
Belde bulunana iki ilkokul 1952’de, ortaokul da 1982’de açılmış; 1997 de “Aknehir İlköğretim Okulu” adıyla birleştirilmiştir.
Okulun mevcudu 230’dur. Okulda 10 öğretmen ve bir hizmetli görev yapmaktadır.


Sağlık:

Aknehir Beldesi’nde bir sağlık ocağı mevcuttur. Ancak ocakta çalışan doktor yoktur.
Tek başına bir ebe beldenin sağlık sorunlarına çözüm getirememektedir. Sağlık problemleri olan halk Antakya’ya gidip tedavi görüyor.


Herise: Buğday et ve baharatlarla yapılan bir yemektir. Bulgur pilavı pişirilecekse haşlanan etler küçük parçalara ayrılır. Bulgur ile birlikte herekmeğe sarılarak halka dağıtılır.
Bazen de kurban etleri, çiğ olarak dağıtılır. Kesilen kurbanın dörtte üçü dağıtılır. Bu ailenin büyüklüğüne göre değişebilir. Bazen etin yarısı dağıtılır.