bnr
 

Tarihçe:

Aknehir Beldesi 1994 yılında Samandağ ilçesine bağlı olan Akınyolu ve Nahırlı köylerinin birleşmesiyle kurulmuştur.

Burada ilk yaşayanlar Ermeniler olmuş, sonraları bölge Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyetine girmiştir. Şimdiki halkın ataları Lazkiye’den buraya 1800’lü yıllarda gelmiş. Köy adlarının nereden geldiği konusunda değişik söylentiler vardır. Bu konuda belde halkının anlattıklarına göre Nahırlı köyünün eski adı Nağayri’dir. Ne anlama geldiği bilinmemektedir. 1961 yılında köyün adı Nahırlı olarak değiştirilmiştir.
Akınyolu köyünün eski adı Asakirli’dir. Adının Asakirli olması hakkında üç söylenti vardır:
Birincisi: ”Bu köye ilk gelenler Askeri soyadlı ailedir. Ancak köye hangi tarihte geldikleri bilinmemektedir. Onların soyadlarına atfen köye Asakirli adı verilmiş.” İkincisi: Köyde iki devre muhtarlık yapmış olan, muhtarlığı döneminde köyün adının değiştirildiğini söyleyen 70 yaşındaki Ali Subaşı, bu konuda şunları söylüyor: “Benim bildiğim kadarıyla, Yavuz Sultan Selim Mısır’a giderken buradan geçmiş. Bu bölgeye vardıklarında ordu burada konaklamış. Sonra da Asi nehrinden geçerek Yayadağı’na, oradan da Suriye’ye gitmiş. Bu yüzden ‘askerlerin konakladığı yer’ anlamına Asakirli adı verilmiş.”